altitude

 • 111altitude corrigée — kalibruotasis lygis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Prietaiso aukštis su prietaisų ir įrangos paklaidų pataisomis. atitikmenys: angl. calibrated altitude pranc. altitude corrigée ryšiai: dar žiūrėk – absoliutusis lygis …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 112altitude critique — kritinis aukštis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Aukštis, virš kurio orlaivis ar raketa, kurios varikliui reikia oro, tinkamai nebeveikia. atitikmenys: angl. critical altitude pranc. altitude critique ryšiai: dar žiūrėk – absoliutusis lygis …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 113altitude datum — aukščio atskaita statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Pasirinktas lygis, nuo kurio matuojamas vertikalus nuotolis. Aukščio matavimo atskaita yra žemės paviršius tiesiog po orlaiviu ar kitas sutartas lygis (barometriniam aukščiui – 29,92 colio… …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 114altitude de croisière — kreiserinis aukštis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Aukštis, apibrėžiamas vertikaliuoju matmeniu nuo vidutinio jūros lygio, išlaikomas per visą skrydį ar jo dalį. atitikmenys: angl. cruising altitude pranc. altitude de croisière ryšiai: dar… …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 115altitude de décision — apsisprendimo aukštis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Absoliutusis aukštis, siejamas su didžiausiu pakilimu tūpimo zonoje, kurį pasiekus reikia pradėti tūpimo nutraukimo procedūrą, jeigu matomumo nuorodos nepateiktos. atitikmenys: angl.… …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 116altitude de largage — išmetimo lygis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Išmetimo aukštis virš vidutinio jūros lygio. atitikmenys: angl. drop altitude pranc. altitude de largage ryšiai: dar žiūrėk – absoliutusis lygis dar žiūrėk – išmetimo aukštis …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 117altitude de transition — perėjimo aukštis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Absoliutusis aukštis, kuriame ar žemiau kurio vertikali orlaivio padėtis yra kontroliuojama pagal absoliutųjį aukštį. atitikmenys: angl. transition altitude pranc. altitude de transition ryšiai …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 118altitude hole — nematomoji aukščio zona statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Tuščia vieta radiolokatoriaus ekrano centre, kuri vaizduoja vietą žemėje tiesiai po orlaiviu. Šoninės apžvalgos radiolokatoriuose ta vieta vadinama aukščio plyšiu. atitikmenys: angl.… …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 119altitude minimum de descente — mažiausiasis nusileidimo lygis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Mažiausias absoliutusis aukštis, į kurį leidžiama nusileisti atliekant žemėjimą ne pagal sklendimo nuolydžio procedūras, kol nustatomas reikiamas matomumas. atitikmenys: angl.… …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 120altitude slot — aukščio plyšys statusas T sritis Gynyba atitikmenys: angl. altitude slot pranc. secteur d’altitude; zone de non détection ryšiai: žiūrėk – nematomoji aukščio zona …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas